طراحی کاتالوگ و کارت ویزیت دیجیتال

کد QR قابلیت اتصال به کارت ویزیت توسط

یکی از مهمترین دغدغه‌های هر کسب‌وکاری ایجاد یک تصویر منحصربه‌فرد در ذهن مشتریان است. ایجاد هر آنچه که به یاد بماند. بسیاری از وب‌سایت‌ها با تولید انواع محتوا سعی در جذب مخاطب دارند که در بیشتر مواقع محتواهای آنها تفاوت چندانی با محتوای رقیبشان ندارد. به عبارت دیگر وقتی وب‌سایت‌هایی که در یک صنعت مشغول به کار هستند، محتوایی تولید می‌کنند، موضوع و اطلاعات یکسانی را در قالب انتخاب شده به مشتری انتقال می‌دهند. یکی از روش‌های ایجاد تفاوت نسبت به رقبا و ماندگاری در ذهن مشتریان داشتن یک هویت و شخصیت مشخص در ارتباط با مشتری و به تبع آن در نوع و نحوه ارائه محتواست. ابزار شخصیت برند از جمله خدمات استراتژیک فرامحتوا است که با بررسی اولویت‌های برند شما در چهار سطح ابعاد ساختاری، دستاوردها، تصویرسازی ذهنی و ابعاد محتوایی برند، شخصیت متناسب را به شما پیشنهاد می‌دهد. استفاده از ابزار شناخت شخصیت برند، سرمایه‌گذاری برای ایجاد تفاوت و استفاده از ارزش‌ها و باورهای سازمانی در ارتباط با مخاطب است.

کد QR قابلیت مشاهده با لینک
Can be viewed with a QR code link
۰۱

یکی از مهمترین دغدغه‌های هر کسب‌وکاری ایجاد یک تصویر منحصربه‌فرد در ذهن مشتریان است. ایجاد هر آنچه که به یاد بماند. بسیاری از وب‌سایت‌ها با تولید انواع محتوا سعی در جذب مخاطب دارند که در بیشتر مواقع محتواهای آنها تفاوت چندانی با محتوای رقیبشان ندارد. به عبارت دیگر وقتی وب‌سایت‌هایی که

کد QR قابلیت مشاهده با لینک
Can be viewed with a QR code link
۰۲

یکی از مهمترین دغدغه‌های هر کسب‌وکاری ایجاد یک تصویر منحصربه‌فرد در ذهن مشتریان است. ایجاد هر آنچه که به یاد بماند. بسیاری از وب‌سایت‌ها با تولید انواع محتوا سعی در جذب مخاطب دارند که در بیشتر مواقع محتواهای آنها تفاوت چندانی با محتوای رقیبشان ندارد. به عبارت دیگر وقتی وب‌سایت‌هایی که

کد QR قابلیت مشاهده با لینک
Can be viewed with a QR code link
۰۳

یکی از مهمترین دغدغه‌های هر کسب‌وکاری ایجاد یک تصویر منحصربه‌فرد در ذهن مشتریان است. ایجاد هر آنچه که به یاد بماند. بسیاری از وب‌سایت‌ها با تولید انواع محتوا سعی در جذب مخاطب دارند که در بیشتر مواقع محتواهای آنها تفاوت چندانی با محتوای رقیبشان ندارد. به عبارت دیگر وقتی وب‌سایت‌هایی که

کد QR قابلیت مشاهده با لینک
Can be viewed with a QR code link
۰۴

یکی از مهمترین دغدغه‌های هر کسب‌وکاری ایجاد یک تصویر منحصربه‌فرد در ذهن مشتریان است. ایجاد هر آنچه که به یاد بماند. بسیاری از وب‌سایت‌ها با تولید انواع محتوا سعی در جذب مخاطب دارند که در بیشتر مواقع محتواهای آنها تفاوت چندانی با محتوای رقیبشان ندارد. به عبارت دیگر وقتی وب‌سایت‌هایی که

نمونه‌های از کارهای طراحی شده

این محصول تا امروز ۱۷۵۶ ثبت موفق داشته است