به سامانه یکپارچه مالی

نوین گرام خوش آمدید

سیستم حسابداری اختصاصی ویژه مشتریان دارای قرارداد دائم و خدمات پشتیبانی در نوین‌گرام

استفاده کاربردی و آسان

دسته بندی صورت حسابها و فاکتورها به زبان ساده
و بروزرسانی به صورت دوره و ارسال اطلاعیه پیامک برای شما

قابلیت اول
دریافت تاییدیه پرداخت
قابلیت دوم
فاکتور خدمات خاص
قابلیت سوم
فاکتور خدمات روتین