حساب معین مشتری (فاقد ارزش قانونی)

آخرین ثبت : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
نام شرکت : شرکت سانا اندیشه سازان مجد
شامل خدمات :

ردیف

تاریخ

شرح خدمات / دریافت وجه

مبلغ خدمات (تومان)

مبلغ دریافتی (تومان)

مانده حساب (تومان)

۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

هزینه خدمات پشتیبانی فروردین ماه ۱۴۰۱

۱,۰۴۳,۳۳۳

۰

۱,۰۴۳,۳۳۳

۲

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

هزینه خدمات پشتیبانی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱,۰۴۳,۳۳۳

۰

۲,۰۸۶,۶۶۶

۳

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

هزینه خدمات پشتیبانی خرداد ماه ۱۴۰۱

۱,۰۴۳,۳۳۳

۰

۳,۱۲۹,۹۹۹

۴

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

طراحی بند اسلایدر هدر (عید غدیر خم)

۱۸۰,۰۰۰

۰

۳,۳۰۹,۹۹۹

۵

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

هزینه خدمات پشتیبانی تیر ماه ۱۴۰۱

۱,۰۴۳,۳۳۳

۰

۴,۳۵۳,۳۳۲

۶

۱۴۰۱/۰۵/۰۷

تسویه پشتیبانی فروردین - اردیبهشت - خرداد ۱۴۰۱

۰

۳,۱۳۰,۰۰۰

۱,۲۲۳,۳۳۲

۷

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

هزینه خدمات پشتیبانی مرداد ماه ۱۴۰۱

۱,۰۴۳,۳۳۳

۰

۲,۲۶۶,۶۶۵

۸

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

هزینه خدمات پشتیبانی شهریور ماه ۱۴۰۱

۱,۰۴۳,۳۳۳

۰

۳,۳۰۹,۹۹۸

۹

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

هزینه خدمات پشتیبانی مهر ماه ۱۴۰۱

۱,۰۴۳,۳۳۳

۰

۴,۳۵۳,۳۳۱

۱۰

۱۴۰۱/۰۸/۰۸

تسویه پشتیبانی تیر - مرداد - شهریور ۱۴۰۱

۰

۳,۱۳۰,۰۰۰

۱,۲۲۳,۳۳۱

۱۱

۱۴۰۱/۰۸/۱۴

هزینه تمدید دامنه های شرکت سانا

۲۴۵,۶۰۰

۰

۱,۴۶۸,۹۳۱

۱۲

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

هزینه خدمات پشتیبانی آبان ماه ۱۴۰۱

۱,۰۴۳,۳۳۳

۰

۲,۵۱۲,۲۶۴

۱۳

۱۴۰۱/۰۹/۱۱

هزینه پیاده سازی طراحی سایت جدید IR

۲۲,۳۵۵,۰۰۰

۰

۲۴,۸۶۷,۲۶۴

۱۴

۱۴۰۱/۰۹/۱۶

بنر رویداد همایش ۱۸۰ + ریپست دعوت نامه ۹۰​

۲۷۰,۰۰۰

۰

۲۵,۱۳۷,۲۶۴

۱۵

۱۴۰۱/۰۹/۱۷

الحساب دریافتی بابت سایت جدید IR

۰

۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۳,۱۳۷,۲۶۴

۱۶

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

هزینه خدمات پشتیبانی آذر ماه ۱۴۰۱

۱,۰۴۳,۳۳۳

۰

۴,۱۸۰,۵۹۷

۱۷

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

هزینه خدمات پشتیبانی دی ماه ۱۴۰۱

۱,۰۴۳,۳۳۳

۰

۵,۲۲۳,۹۳۰

۱۸

۱۴۰۱/۱۱/۰۸

ارائه کاتالوگ لایه باز شرکت سانا

۱,۲۸۰,۰۰۰

۰

۶,۵۰۳,۹۳۰

۱۹

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

هزینه خدمات پشتیبانی بهمن ماه ۱۴۰۱

۱,۰۴۳,۳۳۳

۰

۷,۵۴۷,۲۶۳

۲۰

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

هزینه خدمات پشتیبانی اسفند ماه ۱۴۰۱

۱,۰۴۳,۳۳۳

۰

۸,۵۹۰,۵۹۶

هشت میلیون و پانصد و نودهزار و پانصد و نود و شش تومان

۸,۵۹۰,۵۹۶

توجه : گزارش این بخش صرفا جهت کنترل حساب ( بدهی شما ) بوده و فاقد هر گونه ارزش حقوقی و مالی می باشد

راه‌های ارتباط سریع با نوین گرام

از طریق روش های زیر با مشاوران نوین گرام در ارتباط باشید

×

ورود | ثبت‌نام

لطفا شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید
نوین گرام