حساب معین مشتری (فاقد ارزش قانونی)

آخرین ثبت : ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
نام شرکت : شرکت ایمن داتیس آسیا
شامل خدمات :

ردیف

تاریخ

شرح خدمات / دریافت وجه

مبلغ خدمات (تومان)

مبلغ دریافتی (تومان)

مانده حساب (تومان)

۱

۱۴۰۱/۰۷/۰۴

۵:۰۰ ساعت کار روی سایت ایمن آدا

۲,۰۱۵,۰۰۰

۰

۲,۰۱۵,۰۰۰

۲

۱۴۰۱/۰۷/۰۵

۱:۱۵ ساعت کار روی سایت ایمن آدا

۵۰۳,۰۰۰

۰

۲,۵۱۸,۰۰۰

۳

۱۴۰۱/۰۷/۱۴

۷:۳۰ ساعت کار روی سایت ایمن آدا

۳,۰۲۲,۰۰۰

۰

۵,۵۴۰,۰۰۰

۴

۱۴۰۱/۰۷/۱۸

۶:۰۰ ساعت کار روی سایت ایمن آدا

۲,۴۱۸,۰۰۰

۰

۷,۹۵۸,۰۰۰

۵

۱۴۰۱/۰۷/۲۱

۳:۴۵ ساعت کار روی سایت ایمن آدا

۱,۵۱۱,۰۰۰

۰

۹,۴۶۹,۰۰۰

۶

۱۴۰۱/۰۷/۲۲

۲:۰۰ ساعت کار روی سایت ایمن آدا

۸۰۶,۰۰۰

۰

۱۰,۲۷۵,۰۰۰

۷

۱۴۰۱/۰۷/۲۳

۳:۰۰ ساعت کار روی سایت ایمن آدا

۱,۲۰۹,۰۰۰

۰

۱۱,۴۸۴,۰۰۰

۸

۱۴۰۱/۰۷/۲۴

۲:۳۰ ساعت کار روی سایت ایمن آدا

۱,۰۰۷,۰۰۰

۰

۱۲,۴۹۱,۰۰۰

۹

۱۴۰۱/۰۷/۲۵

۴:۰۰ ساعت کار روی سایت ایمن آدا

۱,۶۱۲,۰۰۰

۰

۱۴,۱۰۳,۰۰۰

۱۰

۱۴۰۱/۰۷/۲۶

۱:۰۰ ساعت کار روی سایت ایمن آدا

۴۰۳,۰۰۰

۰

۱۴,۵۰۶,۰۰۰

۱۱

۱۴۰۱/۰۷/۲۸

۲:۰۰ ساعت کار روی سایت ایمن آدا

۸۰۶,۰۰۰

۰

۱۵,۳۱۲,۰۰۰

۱۲

۱۴۰۱/۰۷/۲۹

۳:۰۰ ساعت کار روی سایت ایمن آدا

۱,۲۰۹,۰۰۰

۰

۱۶,۵۲۱,۰۰۰

۱۳

۱۴۰۱/۰۸/۰۵

۵:۳۰ ساعت عکاسی + آموزش کارمندان

۲,۲۱۶,۰۰۰

۰

۱۸,۷۳۷,۰۰۰

۱۴

۱۴۰۱/۰۸/۱۴

تسویه بخشی از حساب فی ما بین

۰

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۷۳۷,۰۰۰

۱۵

۱۴۰۱/۰۸/۲۱

۵:۰۰ ساعت کار روی سایت ایمن آدا

۲,۰۱۵,۰۰۰

۰

۲,۷۵۲,۰۰۰

۱۶

۱۴۰۱/۰۸/۲۳

۵:۰۰ ساعت کار روی سایت ایمن آدا

۲,۰۱۵,۰۰۰

۰

۴,۷۶۷,۰۰۰

۱۷

۱۴۰۱/۰۹/۰۶

ارائه کاتالوگ لایه باز شرکت ایمن آدا

۱,۲۸۰,۰۰۰

۰

۶,۰۴۷,۰۰۰

۱۸

۱۴۰۱/۰۹/۰۶

تهیه هاست دانلود برای سایت

۸۸,۰۰۰

۰

۶,۱۳۵,۰۰۰

۱۹

۱۴۰۱/۰۹/۰۶

۱:۳۰ ساعت کار روی کارت ویزیت لایه باز شرکت

۶۰۴,۰۰۰

۰

۶,۷۳۹,۰۰۰

۲۰

۱۴۰۱/۰۹/۲۱

۱:۳۰ ساعت آموزش آنلاین به پرسنل شرکت

۶۰۴,۰۰۰

۰

۷,۳۴۳,۰۰۰

۲۱

۱۴۰۱/۱۰/۰۷

طراحی بنر تبلیغاتی لایه باز شرکت

۳۲۰,۰۰۰

۰

۷,۶۶۳,۰۰۰

۲۲

۱۴۰۱/۱۰/۱۱

تسویه حساب فی ما بین

۰

۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۷,۰۰۰-

۲۳

۱۴۰۱/۱۱/۰۷

هزینه نصب و تنظیمات litespeed روی سایت

۱۵۰,۰۰۰

۰

۱۸۷,۰۰۰-

۲۴

۱۴۰۱/۱۱/۱۳

۳:۰۰ خالص تایم فیلم برداری در دفتر

۱,۲۰۹,۰۰۰

۰

۱,۰۲۲,۰۰۰

۲۵

۱۴۰۱/۱۱/۱۶

اصلاح رنگ و تدوین پنج کلیپ پرزنت خدمات

۱,۵۰۰,۰۰۰

۰

۲,۵۲۲,۰۰۰

۲۶

۱۴۰۱/۱۱/۱۶

۱:۰۰ ساعت کار روی سایت ایمن آدا

۴۰۳,۰۰۰

۰

۲,۹۲۵,۰۰۰

دو میلیون و نهصد و بیست و پنج هزار تومان

۲,۹۲۵,۰۰۰

توجه : گزارش این بخش صرفا جهت کنترل حساب ( بدهی شما ) بوده و فاقد هر گونه ارزش حقوقی و مالی می باشد

راه‌های ارتباط سریع با نوین گرام

از طریق روش های زیر با مشاوران نوین گرام در ارتباط باشید

×

ورود | ثبت‌نام

لطفا شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید
نوین گرام